Program Work

Art Coaching

Art Coaching - perspektywa zależy od ciebie. Jesteśmy istotami wizualnymi. Bez względu na pochodzenie, kolor skóry, krąg kulturowy, wykształcenie czy zawód, komunikujemy się przez obrazy. Mowa obrazów jest językiem uniwersalnym. Połączona z treningiem kreatywnym daje możliwość odkrywania nowej perspektywy oraz zwiększa możliwości zmiany w istotnych obszarach dla Ciebie lub Twojego zespołu. Art Coaching to paleta niekonwencjonalnych narzędzi do wspierania indywidualnych potrzeb oraz zespołów w polepszaniu komunikacji, procesów twórczych, odświerzenia lub zmiany perspektywy, mobilizacji potencjału i kreatywności. Art Coaching to droga, na której jesteśmy dla Ciebie towarzyszem w procesach tworzenia nowej przestrzeni i możliwości. Poprzez świeże spojrzenie na Twój potencjał i zasoby, wchodząc w dialog poparty treningiem kreatywnym, pomagamy Ci odkryć nowe sposoby działania w obszarach zawodowych i prywatnych.

Cztery programy dla Ciebie i Twojego zespołu:
Art Collage - Opowiedz o sobie obrazami
Rysunek intuicyjny - Zmień swoją perspektywę 
Obraz Ciała - Poczuj siebie
Interakcje abstrakcyjne - Wejdź w dialog
Pokaż więcej
Zapoznaj się z czteroma narzędziami w realizacji zagadnień Art Coaching'u


Art Collage to dynamiczne prowadzenie dialogu za pomocą obrazów. Indywidualnie lub w grupach, w formie zajęć cyklicznych. Stosowane rownież jako wstęp do procesu kreatywnego, lub brainstorming. Idealny dla poprawy komunikacji w zespole, wspierania potencjału, odkrywania i rozwóju kreatywności.


Rysunek intuicyjny to niekonwencjonalna technika rysunku, wprowadzająca w kontakt i dialog z sobą. Wspiera i aktywuje indywidualne możliwości oraz odkrywanie własnej tożsamości. Otwiera nową perspektywę poprzez przewartościowanie wzorców i sposobów postrzegania siebie. W zależności od potrzeb, możliwe są zajęcia cykliczne. 


Obraz ciała to wielkoformatowa, idywidualna praca malarska poprzedzona, krótkim przygotowaniem mentalnym. Pozwala na  kontakt ze swoim ciałem w aktywny i kreatywny sposób. Intensywna praca z emocjami, zasobami i deficytami. Wzmocnia i pogłębia więzi z własnym ciałem, relaksacja, wzmacnia potencjał.


Abstrakcja to interakcja malarska. Podczas spotkań prowadzony jest niewerbalny dialog, wyrażanie emocji w formie obrazów. Wolna od presji, kreatywna praca indywidualna lub w grupie. To eksperyment z kolorami i emocjami. Wolni od barier, tworzymy dynamiczną i wolną od barier przestrzeń.
Art Collage - "Opowiedz o sobie obrazami"

Art Collage to dynamiczne prowadzenie dialogu za pomocą obrazów. Indywidualnie lub w grupach, w formie zajęć cyklicznych. Stosowane rownież jako wstęp do procesu kreatywnego, lub brainstorming. Idealny dla poprawy komunikacji w zespole, wspierania potencjału, odkrywania i rozwoju kreatywności. Cele warsztatu:
 • poprawa komunikacji w zespole
 • odbudowa i wspieranie potencjału 
 • odkrywanie i rozwój kreatywności
Grupa max. 10 osób
Minimum 3-4 spotkania

- - - - - - - - - - - - - - - -

Rysunek intuicyjny - "Zmień swoją perspektywę"

Rysunek intuicyjny to niekonwencjonalna technika rysunku, wprowadzająca w kontakt i dialog z sobą. Wspiera i aktywuje indywidualne możliwości oraz odkrywanie własnej tożsamości. Otwiera nową perspektywę poprzez przewartościowanie wzorców i sposobów postrzegania siebie. W zależności od potrzeb, możliwe są zajęcia cykliczne. Cele warsztatu:
 • nowa perspektywa
 • przewartościowanie dotychczasowych wzorców
 • odkrywanie własnej tożsamości
Grupa max. 10 osób
Możiwe jako zajęcia cykliczne
- - - - - - - - - - - - - - - -

Obraz ciała - "Poczuj siebie"

Obraz ciała to wielkoformatowa, indywidualna praca malarska poprzedzona, krótkim przygotowaniem mentalnym. Pozwala na  kontakt ze swoim ciałem w aktywny i kreatywny sposób. Intensywna praca z emocjami, zasobami i deficytami. Wzmocnia i pogłębia więzi z własnym ciałem, relaksacja, wzmacnia potencjał. Cele warsztatu:
 • wzmocnienie i pogłębienie więzi z własnym ciałem
 • relaksacja
 • wspieranie potencjału
Grupa max. 8 osób
Praca indywidualna
Minimum 2-3 spotkania po 5h

- - - - - - - - - - - - - - - -

Abstrakcja - "Wejdź w dialog"

Abstrakcja to interakcja malarska. Podczas spotkań prowadzony jest niewerbalny dialog, wyrażanie emocji w formie obrazów. Wolna od presji, kreatywna praca indywidualna lub w grupie. To eksperyment z kolorami i emocjami. Wolni od barier, tworzymy dynamiczną i wolną od barier przestrzeń. Cele warsztatu:
 • prowadzenie dialogu w grupie
 • relaksacja
 • kreatywne rozwiązywanie konfliktów
Grupa max. 10 osób
Minimum 4 spotkania

- - - - - - - - - - - - - - - -

Poznaj pozostałe programy

Creative Design & Experience – Wszystko może być inaczej

Ubrani w nasze doświadczenia i wyposażeni w narzędzia wyłączamy oczekiwania i stare nawyki, a zaczynamy dobrą zabawę projektując z Wami nowe rozwiązania na nowe czasy. W tym programie wykorzystujemy podejście Human-Centered Design, które rozumiemy jako WARTOŚĆ STRATEGICZNĄ dla firmy, a nie cel sam w sobie.

Projektując produkty i usługi opieramy się na pięciu filarach tworzenia innowacyjnych rozwiązań:

1. Koncentracji na człowieku, jego realnych problemach i potrzebach
2. Interdyscyplinarności i holistycznym podejściu, które poszerza horyzont twórczego działania
3. Kreatywności w generowaniu rozwiązań
4. Opłacalności biznesowej
5. Wykorzystaniu technologii, wszędzie tam, gdzie będzie to wykonalne i użyteczne.

Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie pomóc Ci  zaprojektować produkty i usługi pożądane przez Twoich Klientów, zapewniając im unikalną wartość i doświadczenia.      
zobacz więcej
Life Solutions - Życie warto smakować

Nie dzielimy życia na czas pracy i „po pracy”. Zbieramy i korzystamy z doświadczeń, we wszystkich aspektach Życia. Bez ograniczeń, bez wymiaru i sposobu określania przedziałów czasowych. Czerpanie satysfakcji z życia, smakowania go, bierze się z równowagi we wszystkim co robimy. To często wiąże się z podjęciem decyzji, czy chcę robić to co robię a jeżeli tak, to co chcę zmienić by móc to robić czerpiąc z tego satysfakcję. Wspieramy Was rozwijając kompetencje społeczne i trend tech-life harmony, budując równowagę zarządzania energią osobistą w pracy i życiu prywatnym. Takie podejście pozwala na efektywniejsze funkcjonowanie i równowagę w przyśpieszającym tempie życia i zmieniającym się świecie. Pomagają w tym m.in treningi i warsztaty umiejętności społecznych – zarządzanie relacjami, zarzadzanie energią osobistą, zarządzanie emocjami i stresem, coaching i projektowanie własnej przyszłości.            
zobacz więcej
Natural Work - "Praca bez sensu nie ma sensu"

Nasza praca zaczyna się od rozmowy, w której ciekawość prowadzi nas do wspólnego poszukiwania rozwiązań. Razem z Tobą odpowiadamy na pytania, jakie wyzwania, problemy mają Twoi klienci wewnętrzni i zewnętrzni, abyś mógł na nie zareagować i dostarczać lepsze: produkty, usługi, działania wspierające Twój biznes.  po to by być bardziej konkurencyjny jako firma i pracodawca.

Może to skutkować działaniami takimi jak: doradztwo skupione na optymalizacji procesów, budowanie strategii działań, budowanie marki, wizerunku, prze/budowa i/lub optymalizacja stron www, szkolenia kompetencyjne, coaching menadżerski lub innymi, potrzebnymi do dalszego rozwoju firmy i ludzi, którzy ją tworzą.

Pięć kroków prowadzi nas do tego, aby wspólnie wybrać jakiego rodzaju działania będziemy realizować.

Jak to wygląda?        
zobacz więcej

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu z nami. W formularzu prosimy o możliwie proste opisanie zapytania, abyśmy mogli przygotować się do rozmowy z Państwem. Nic prostszego. Dla osób ceniących sobie kontakt bezpośredni, podajemy nasz numer telefonu – 504 133 788.