Program Design&Experience

Design&Experience

Creative Design & Experience – Wszystko może być inaczej

Ubrani w nasze doświadczenia i wyposażeni w narzędzia wyłączamy oczekiwania i stare nawyki, a zaczynamy dobrą zabawę projektując z Wami nowe rozwiązania na nowe czasy. W tym programie wykorzystujemy podejście Human-Centered Design, które rozumiemy jako WARTOŚĆ STRATEGICZNĄ dla firmy, a nie cel sam w sobie.

- - - - - - - - - - - - - - -

Projektując produkty i usługi opieramy się na pięciu filarach tworzenia innowacyjnych rozwiązań:

1. Koncentracji na człowieku, jego realnych problemach i potrzebach
2. Interdyscyplinarności i holistycznym podejściu, które poszerza horyzont twórczego działania
3. Kreatywności w generowaniu rozwiązań
4. Opłacalności biznesowej
5. Wykorzystaniu technologii, wszędzie tam, gdzie będzie to wykonalne i użyteczne.

Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie pomóc Ci  zaprojektować produkty i usługi pożądane przez Twoich Klientów, zapewniając im unikalną wartość i doświadczenia.      
Pokaż więcej
Działania, które proponujemy obejmują 5 etapów pracy projektowej: 
ZROZUMIENIE
Empatia, w tej fazie koncentrujemy się na identyfikacji i jak najszerszej eksploracji problemów i potrzeb Klienta. „Wkładamy” jego buty, aby zrozumieć i poczuć się tak jak on, spojrzeć przez pryzmat jego doświadczeń.
WYZWANIE
Po fazie zrozumienia, jak funkcjonuje Klient, jakie ma problemy i prace do wykonania, jesteśmy gotowi do zdefiniowania wyzwania projektowego.
KREOWANIE
(Generowanie pomysłów) - po dobrze zdefiniowanym wyzwaniu przyszedł czas na kreatywność i poszukiwanie pomysłów na rozwiązania. Faza kończy się selekcją i wyborem rozwiązań.
PROTOTYPOWANIE
Ciąg dalszy pracy kreatywnej. Szukamy bezkosztowych rozwiązań na prototypy. Celem jest przygotowanie takiej formy prezentacji, aby móc uzyskać od Klienta bezcenną informację zwrotną dotyczącą rozwiązania, jednocześnie nie ponosząc kosztów jego wytworzenia.
TESTY I WDROŻENIE
(badania z użytkownikami) - ponownie wychodzimy do Klienta, aby dowiedzieć się, jak odbierane jest nasze rozwiązanie, czy rozwiązuje zdiagnozowany problem i czy będziemy w stanie je skomercjalizować. Bardzo dużo się uczymy w tej fazie, a zdobytą wiedzę wykorzystujemy do poprawy rozwiązania, które finalnie wdrażamy.


Działania i warsztaty wspierające wdrożenia:


Design thinking
Sprawdzona metoda myślenia projektowego wykorzystywana w coraz szerszym zakresie we wszystkich sektorach i branżach, w małych firmach i wielkich korporacjach,przy tworzeniu usług, produktów i nowych technologii. Skoncentrowana na człowieku i na rozwiązywaniu jego realnych problemów. Dzięki wykorzystaniu empatii, interdyscyplinarności i kreatywności zespołu, doskonale potrafi łączyć potrzeby człowieka, opłacalność biznesową i możliwości technologiczne w tworzeniu innowacji. Bardzo często metoda ta nazywana jest katalizatorem innowacji.

Czas trwania: w formie warsztatów 1-2 dni, w formie projektu od 2 tygodni do kilku miesięcy (w zależności od zakresu i złożoności problemu).

- - - - - - - - - - - - - - -

Tworzenie modeli biznesowych
Metoda ma na celu opracowanie sposobu, w jaki firma tworzy i dostarcza wartość oraz generuje zyski z wytworzonej wartości. Realizowana w formie warsztatów kreatywnych lub projektu, z wykorzystaniem podejścia myślenia projektowego. Produktem jest wypracowany w trakcie warsztatów i zweryfikowany w trakcie projektu, nowy model biznesowy dla firmy lub produktu/usługi. Model składa się z dziewięciu kluczowych dla każdej działalności elementów i czterech obszarów: Klientów, oferty, zasobów i korzyści finansowych. Jest to szkic strategii, jaka powinna zostać zwalidowana i wdrożona.

Czas trwania: w formie warsztatów 1-2 dni. W formie projektu, od 2 tygodni, do 2 m-cy.

- - - - - - - - - - - - - - -

Projektowanie doświadczeń Klienta
Forma warsztatów kreatywnych lub element pracy projektowej. Celem jest zaprojektowanie pożądanych doświadczeń użytkowników lub Klientów. Obecnie coraz trudniej jest konkurować tylko ceną czy jakością. Doświadczenia wyróżniają produkt lub usługę wśród oferty konkurencji i mogą decydować o przewadze.. Konsumenci 4 razy częściej dzielą się z innymi złymi doświadczeniami, niż w wyniku pozytywnych doświadczeń.    
  • 86% Klientów deklaruje, że jest gotowa płacić więcej za lepsze doświadczenia.
  • 89% Klientów przestało korzystać z usług firm, w wyniku złego doświadczenia.
  • 80% firm uważa, że świadczy wysokiej jakości usługi, a tylko 8% Klientów to potwierdza.

Czas trwania: W formie warsztatów 1 dzień. W formie projektu 5-20 dni roboczych.

Poznaj pozostałe Programy

Natural Work - "Praca bez sensu nie ma sensu"

Nasza praca zaczyna się od rozmowy, w której ciekawość prowadzi nas do wspólnego poszukiwania rozwiązań. Razem z Tobą odpowiadamy na pytania, jakie wyzwania, problemy mają Twoi klienci wewnętrzni i zewnętrzni, abyś mógł na nie zareagować i dostarczać lepsze: produkty, usługi, działania wspierające Twój biznes.  po to by być bardziej konkurencyjny jako firma i pracodawca.

Może to skutkować działaniami takimi jak: doradztwo skupione na optymalizacji procesów, budowanie strategii działań, budowanie marki, wizerunku, prze/budowa i/lub optymalizacja stron www, szkolenia kompetencyjne, coaching menadżerski lub innymi, potrzebnymi do dalszego rozwoju firmy i ludzi, którzy ją tworzą.

Pięć kroków prowadzi nas do tego, aby wspólnie wybrać jakiego rodzaju działania będziemy realizować.

Jak to wygląda?        
zobacz więcej
Life Solutions - Życie warto smakować

Nie dzielimy życia na czas pracy i „po pracy”. Zbieramy i korzystamy z doświadczeń, we wszystkich aspektach Życia. Bez ograniczeń, bez wymiaru i sposobu określania przedziałów czasowych. Czerpanie satysfakcji z życia, smakowania go, bierze się z równowagi we wszystkim co robimy. To często wiąże się z podjęciem decyzji, czy chcę robić to co robię a jeżeli tak, to co chcę zmienić by móc to robić czerpiąc z tego satysfakcję. Wspieramy Was rozwijając kompetencje społeczne i trend tech-life harmony, budując równowagę zarządzania energią osobistą w pracy i życiu prywatnym. Takie podejście pozwala na efektywniejsze funkcjonowanie i równowagę w przyśpieszającym tempie życia i zmieniającym się świecie. Pomagają w tym m.in treningi i warsztaty umiejętności społecznych – zarządzanie relacjami, zarzadzanie energią osobistą, zarządzanie emocjami i stresem, coaching i projektowanie własnej przyszłości.            
zobacz więcej
Art Coaching - perspektywa zależy od ciebie. Jesteśmy istotami wizualnymi. Bez względu na pochodzenie, kolor skóry, krąg kulturowy, wykształcenie czy zawód, komunikujemy się przez obrazy. Mowa obrazów jest językiem uniwersalnym. Połączona z treningiem kreatywnym daje możliwość odkrywania nowej perspektywy oraz zwiększa możliwości zmiany w istotnych obszarach dla Ciebie lub Twojego zespołu.
zobacz więcej

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu z nami. W formularzu prosimy o możliwie proste opisanie zapytania, abyśmy mogli przygotować się do rozmowy z Państwem. Nic prostszego. Dla osób ceniących sobie kontakt bezpośredni, podajemy nasz numer telefonu – 504 133 788.