Program Work

Poznaj nasze programy

Natural Work

Natural Work - "Praca bez sensu, nie ma sensu"

Nasza praca zaczyna się od rozmowy, w której ciekawość prowadzi nas do wspólnego poszukiwania rozwiązań. Razem z Tobą odpowiadamy na pytania, jakie wyzwania, problemy mają Twoi klienci wewnętrzni i zewnętrzni, abyś mógł na nie zareagować i dostarczać lepsze: produkty, usługi, działania wspierające Twój biznes.  po to by być bardziej konkurencyjny jako firma i pracodawca.

Może to skutkować działaniami takimi jak: doradztwo skupione na optymalizacji procesów, budowanie strategii działań, budowanie marki, wizerunku, prze/budowa i/lub optymalizacja stron www, szkolenia kompetencyjne, coaching menadżerski lub innymi, potrzebnymi do dalszego rozwoju firmy i ludzi, którzy ją tworzą.
 
           
Pokaż więcej
Pięć kroków prowadzi nas do tego, aby wspólnie wybrać jakiego rodzaju działania będziemy realizować.
Jak to wygląda?
Mapa MAPA
Ustalamy kierunek w którym chcemy iść i określamy co chcemy dzięki temu uzyskać. Określamy jakie są przeszkody w sprawniejszym działaniu i zmieniamy je na wyzwania, do których tworzymy plan działań.
Kompas KOMPAS
Sprawdzamy czy nasz plan uwzględnia wszystkie potrzeby.
Synergia SYNERGIA
Współpracując tworzymy dostosowane rozwiązania – wspólne zaangażowanie pozwala minimalizować ryzyka wprowadzanych rozwiązań i lepiej je dostosowywać do realnych potrzeb.
TEST
Wspólnie wypracowane rozwiązania przed wdrożeniem poddajemy testom. Dla potwierdzenia i wniosków.
Test DROGA
Zespołowo wdrażamy wypracowane rozwiązania.

Warsztaty wspierające wdrożenia


Zarządzanie sobą w zarządzaniu ludźmi
Efektywne zarządzanie, szczególnie w sytuacji transformacji działań z dotychczas znanych na nowe, wymaga od menadżerów odwagi, by działać inaczej niż dotychczas. Sprawny menedżer zarządzał do tej pory poprzez taki model działań, jaki sobie wypracował i jakiego został nauczony. Ten model a raczej nawyk działania, choć przyniósł mu sukces, może stać się dla niego pułapką, która ogranicza możliwości zrównoważonego rozwoju jego samego i firmy. Aby na nowo odkryć sens swojej pracy, zyskać „świeżość” w zmieniających się okolicznościach i energię do realizacji nowych wyzwań, może spotkać się z samym sobą na warsztatach. Po to, by wyjść ze swojej strefy komfortu i stworzyć szerszy wachlarz metod swojego działania oraz poznać sposoby, jak wdrożyć i utrzymać nowe nawyki.

Warsztaty mają na celu wsparcie menadżerów na drodze do bycia wszechstronnymi liderami. Korzyścią zarówno dla firm, jak i samych menedżerów, jest wypracowanie i wprowadzenie w życie indywidualnego sposobu działań, które można wdrożyć następnego dnia po zakończonych warsztatach.

Czas trwania: w formie warsztatów 2 x 2 dni.


- - - - - - - - - - - - - - -


Aktywizowanie zespołu – Jak efektywnie budować zaangażowanie i odpowiedzialność
Warsztat narzędziowy - nawykowy, stworzony dla osób, które chcą budować zaangażowanie i odpowiedzialność za podejmowane działania wśród swoich współpracowników. Narzędziowy, bo oparty o narzędzia dostosowane do wykorzystania od zaraz w swojej pracy. „Nawykowy”, bo wsparty o budowę nowych planów, strategii działań i nawyków, które są konieczne aby wdrożyć narzędzia.

To spotkanie dla menadżerów gotowych do tego, by uczciwie dzielić się zadaniami, wiedzą i wspólnie ze swoimi współpracownikami tworzyć wartość ze swojej pracy.  Chcących nauczyć się sposobu działania,  który długofalowo pozwoli „robić swoje” na każdym z etapów pracy z poczuciem, że „to co robię jest moje i chcę to robić”. Będzie się to często wiązało z podejmowaniem niełatwych decyzji i żelazną konsekwencją w działaniu. Zatem, to przestrzeń tylko dla części, gotowych podjąć wyzwania menadżerów.

Czas trwania: w formie warsztatów 2 x 2 dni.    


- - - - - - - - - - - - - - -
                 

Poznaj pozostałe Programy

Creative Design & Experience – Wszystko może być inaczej

Ubrani w nasze doświadczenia i wyposażeni w narzędzia wyłączamy oczekiwania i stare nawyki, a zaczynamy dobrą zabawę projektując z Wami nowe rozwiązania na nowe czasy. W tym programie wykorzystujemy podejście Human-Centered Design, które rozumiemy jako WARTOŚĆ STRATEGICZNĄ dla firmy, a nie cel sam w sobie.

Projektując produkty i usługi opieramy się na pięciu filarach tworzenia innowacyjnych rozwiązań:

1. Koncentracji na człowieku, jego realnych problemach i potrzebach
2. Interdyscyplinarności i holistycznym podejściu, które poszerza horyzont twórczego działania
3. Kreatywności w generowaniu rozwiązań
4. Opłacalności biznesowej
5. Wykorzystaniu technologii, wszędzie tam, gdzie będzie to wykonalne i użyteczne.

Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie pomóc Ci  zaprojektować produkty i usługi pożądane przez Twoich Klientów, zapewniając im unikalną wartość i doświadczenia.      
zobacz więcej
Life Solutions - Życie warto smakować

Nie dzielimy życia na czas pracy i „po pracy”. Zbieramy i korzystamy z doświadczeń, we wszystkich aspektach Życia. Bez ograniczeń, bez wymiaru i sposobu określania przedziałów czasowych. Czerpanie satysfakcji z życia, smakowania go, bierze się z równowagi we wszystkim co robimy. To często wiąże się z podjęciem decyzji, czy chcę robić to co robię a jeżeli tak, to co chcę zmienić by móc to robić czerpiąc z tego satysfakcję. Wspieramy Was rozwijając kompetencje społeczne i trend tech-life harmony, budując równowagę zarządzania energią osobistą w pracy i życiu prywatnym. Takie podejście pozwala na efektywniejsze funkcjonowanie i równowagę w przyśpieszającym tempie życia i zmieniającym się świecie. Pomagają w tym m.in treningi i warsztaty umiejętności społecznych – zarządzanie relacjami, zarzadzanie energią osobistą, zarządzanie emocjami i stresem, coaching i projektowanie własnej przyszłości.            
zobacz więcej
Art Coaching - perspektywa zależy od ciebie. Jesteśmy istotami wizualnymi. Bez względu na pochodzenie, kolor skóry, krąg kulturowy, wykształcenie czy zawód, komunikujemy się przez obrazy. Mowa obrazów jest językiem uniwersalnym. Połączona z treningiem kreatywnym daje możliwość odkrywania nowej perspektywy oraz zwiększa możliwości zmiany w istotnych obszarach dla Ciebie lub Twojego zespołu.
zobacz więcej

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu z nami. W formularzu prosimy o możliwie proste opisanie zapytania, abyśmy mogli przygotować się do rozmowy z Państwem. Nic prostszego. Dla osób ceniących sobie kontakt bezpośredni, podajemy nasz numer telefonu – 504 133 788.